สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)

featured

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมการแถลงข่าว “สรุปผลข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) และเวทีเสวนา “การสร้างองค์กรแห่งความสุข ช่วยเพิ่มผลิตภาพของ SMEs” พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้เจ้าหน้าที่ SHAP Agents

Shares:
QR Code :
QR Code