‘สระโคล่’ รวมพลังสร้างท้องถิ่นน่าอยู่

"สสส." และ "ชาวบ้านสระโคล่"  ร่วมสร้างสุขภาพส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ พร้อมขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง และร่วมกันพัฒนาให้เกิดความสุขในชุมชน


'สระโคล่' รวมพลังสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ พร้อมด้วยนายวัชรชัย ผลปาน ผู้ใหญ่บ้านสระโคล่ หมู่ที่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม 'วันมหกรรมร่วมสร้างสุขภาพสร้างชุมชนบ้านสระโคล่ให้น่าอยู่' ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสระโคล่ โดยมีชาวบ้านกว่า 200 คนมาร่วมงานอย่างคึกคัก โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาราชประชาสมาสัยและเจ้าหน้าที่จากรพ สต.บ้านสระโคล่ จัดมุมสาธิตอาหารสุขภาพไร้สารพิษจัด มุมสาธิตทำปุ๋ยหมักผลไม้ นิทรรศการชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย มุมการคัดแยกขยะและการแปรรูปขยะ แจกต้นมะนาวเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน พร้อมทั้งมอบใบประกาศการประกวดบ้านสะอาดสวยงามและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดประเภทต่างๆ


'สระโคล่' รวมพลังสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth


ด้านนายวัชรชัย เปิดเผยว่า หมู่บ้านสระโคล่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างโครงการสร้างสุขภาพส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีผู้นำชุมชนทั้งหมด 20 คน เป็นผู้ดาเนินการตามโครงการ และสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ ระบบการจัดการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน มีการสำรวจขยะ จัดทำโครงการให้ความรู้ นำขยะมาแปรรูปเป็นของใช้ชนิดต่างๆ และส่วนหนึ่งนำมาคัดแยกขายให้กับวงษ์พาณิชย์


นอกจากนั้นยังได้นำผักผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน และมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ มีมาตรการร่วมกันทำให้ขยะลดลง ได้จัดประกวดคัดเลือกครัวเรือน 8 ครัวเรือน ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง พร้อมมีการมอบใบประกาศประกวดบ้านสะอาด สวยงาม จำนวน 8 บ้าน 8 คุ้ม พร้อมกับมอบพันธ์ไม้ต่างๆให้กับชาวบ้านนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน


ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ยังมีการจัดการให้ในแต่ละครัวเรือนลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จัดให้มีการให้ความรู้ สำรวจกลุ่มเสี่ยง จัดข้อตกลง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน โรงเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน มีเวทีที่จะได้ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ


อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมนี้ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคเอกชน เช่น เทศบาลตำบลหัวรอ รพสต.บ้านสระโคล่ โรงเรียนวัดสระโคล่ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดบริษัท วงษ์พาณิชย์ และชาวบ้านในชุมชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างเข้มแข็งเกิดผลสำเร็จและได้ร่วมกันจัดงานนำเสนอผลงานโครงการร่วมสร้างสุขภาพผลการดำเนินงานสร้างชุมชนบ้านสระโคล่ให้น่าอยู่


 


 


ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code