สระแก้วรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา”

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 56 ในวัน “มิตรภาพสัมพันธ์ รักความสะอาด สู่ประตูอาเซียน 56” ร่วมกับกองกำลังบูรพา

พล.ต.สิทธิผล  ชินสำราญ ผบก.จทบ.สระแก้ว พ.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา พ.อ.ม.ล.ประวีย์  จักรพันธ์  ผบ.ฉก.กรม.ทพ.ที่ 12 ร่วมกับ พล.อ.ซก เพียบ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษานายกสมเด็จฮุนเซน ฝ่ายกัมพูชา นายชุม  วัณณฤทธิ์ รองผวจ.บันเตียนเมียนเจย ฝ่ายกัมพูชา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีข้าราชการทหาร , ตำรวจ ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมในงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความดีเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ปี 2556

ในกิจกรรมดังกล่าว เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว  ได้ร่วมจัดขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายกัมพูชา ให้ความสนใจในกิจกรรม ดังกล่าวอย่างมาก

นอกจากนั้น เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ยังได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อบต.เทศบาล,ที่ว่าการอำเภอ.), สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดสระแก้ว , นักเรียน ,นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์   “งดเหล้าเข้าพรรษา 56” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือการจัดเดินรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา 56” โดยประสานกับหน่วยงาน สังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดสระแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และหน่วยงานเทศบาล ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมรณรง “งดเหล้าเข้าพรรษา 56” พร้อมใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และสถานศึกษาพร้อมใจจัดกิจกรรม “พรรษานี้ ชวนครอบครัวเลิกเหล้า” อีกด้วย

จากการดำเนินงาน พบว่า เทศกาลเข้าพรรษา ปี ๕๖ หน่วยงานราชการทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และประชาชนทุกชุมชนให้ความตระหนักและเกิดจิตสำนึก โทษหรือพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงร่วมใจเข้าร่วมจัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นจำนวนมากกว่าทุกปี

                                                           

 

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว

Shares:
QR Code :
QR Code