สรรพสามิตหนุนเด็กไทยต้านสุรา

 

สรรพสามิตหนุนเด็กไทยต้านสุรา

 

สรรพสามิตจับมือเครือข่ายงดเหล้า เปิดตัวโครงการ “วัคซีนเด็กไทยห่างไกลสุรา” พร้อมนำร่อง 10 โรงเรียนดัง หวังสร้างเกาะคุ้มกันตั้งแต่วัยกระเตาะ

ที่กรมสรรพสามิต วันที่ 5 กันยายนนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมเปิดตัวโครง การ “วัคซีนเด็กไทย.ห่างไกลสุรา” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดตัวนวัตกรรมชวนพ่อเลิกเหล้า ด้วยหนังสือนิทานระบายสีชุด “บ้านหมีแสนสุข” และการแสดงละครสะท้อนปัญหาสุรากับครอบครัว การเฟ้นหาครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องการเลิกเหล้า เพื่อไปเข้าค่ายครอบครัวเลิกเหล้าต้นเดือนตุลาคมนี้

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพ สามิต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นมิติใหม่ที่กรมสรรพสามิตต้องการทำงานกับเด็กและครอบครัว เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยรูปแบบกิจกรรมละครสันทนา การ ทักษะการระบายสีในหนังสือนิทาน สอดแทรกพิษภัยของสุรา และผลกระทบต่อครอบ ครัว ในเรื่องบ้านหมีแสนสุขตลอดจนการรับสมัครครอบครัวของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวเลิกเหล้า ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดคฤหบดี โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดสุทธาราม โรงเรียนราชวัตรวิทยา โรงเรียนอัมพวันศึกษา โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนบ้านบัวมล โดยทุกฝ่ายมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก หลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนจนครบทุกโรงเรียน และมอบนิทานระบายสีให้โรงเรียนละ 200 เล่ม เพื่อทำกิจกรรมในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ สคล. กล่าวว่า จากการทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก่อคดี จนต้องอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่าในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชน 3-4 หมื่นคนที่ก่อคดี ในจำนวนนี้ 50-60% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะก่อเหตุ โดยอายุเฉลี่ยในการดื่มครั้งแรกของเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ที่14 ปี ประกอบกับข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรายืนยันว่า เด็ก เยาวชน ดื่มหนักขึ้นและพบสถิติเพศหญิงกลับดื่มเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและสมอง เห็นได้จากการศึกษาวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปกติสมองมนุษย์มีการพัฒนาทางความคิดต่อเนื่องจนถึงอายุ25 ปี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นจะทำให้ความจำลดลงมากถึง 10% เมื่อเทียบกับคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์การเรียนรู้ลดลง สมองทึบ หากเริ่มดื่มก่อนอายุครบ15 ปีมีโอกาสติดเหล้าเบียร์ในระยะยาวมากขึ้น 4 เท่า มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 7 เท่า และเกิดปัญหาความรุนแรงเพิ่มขึ้น 11 เท่า แต่หากเริ่มดื่มหลังอายุครบ 25 ปีไปแล้วมีโอกาสติดเหล้า-เบียร์ได้น้อย

“จากปัญหาดังกล่าวถือเป็นภาพรวมของสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักอย่างจริงจัง ดังนั้นโครงการนี้จึงถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพราะนอกจากจะทำให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ช่วยกล่อมเกลาให้เยาวชนได้เดินหน้าก้าวผ่านจากอบายมุข โดยสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน บรรดาพ่อแม่นักดื่มถ้าเลิกเหล้าได้ ลูกๆ จะภูมิใจที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าเสียงเล็กๆ ของลูกจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัว เพราะลูกเป็นพลังสำคัญที่จะมาสร้างกำลังใจและมีอิทธิพลชักชวนให้พ่อแม่ที่เคยดื่มหันมาเลิกเหล้าเพื่อลูก”นายธีระกล่าว.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code