สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระดำเนินเขาชะโงก

          พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน การแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57” พร้อมทรงพระดำเนิน ระยะทาง 2 กม.ประชาชนร่วมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพคับคั่งกว่า 2,000 คน           


 /data/content/26352/cms/e_deklmop25679.jpg/data/content/26352/cms/e_aglmqrt12367.jpg


         เมื่อเวลา 05.00 น. เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อ.เมือง จ.นครนายก  จปร.ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน  "เดินวิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57" ครั้งที่ 20  ภายใต้แนวคิด "ลดพุง ลดโรค" เพื่อชวนคนไทยออกกำลังกาย ด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ในการนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57" ครั้งที่ 20  โดยมี ดร.ทวี นริศศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พลเอกพอพล มณีรินทร์ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโทชาญชัย  ยศสุนทร  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  นายระพีพันธุ์  สริวัฒน์ กรรมการกองทุน สสส.   เฝ้าฯ รับเสด็จ จนเมื่อเวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนิน ระยะทาง 2 กม. ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ ในลำดับที่ 1- 5 ของทุกประเภทการแข่งขัน


 /data/content/26352/cms/e_cdgmrswx5678.jpg


/data/content/26352/cms/e_efimnopy2469.jpg


         สำหรับการจัดแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมถึงนำรายได้จากการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวาย พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สำหรับการจัดการแข่งขันในปีนี้ มีผู้ลงทะเบียนแข่งขันกว่า 2,000 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาวะสุขภาพ การจัดนิทรรศการและการให้บริการนวดแผนไทย กิจกรรมรถไฟนำเที่ยว โรงเรียน จปร. กิจกรรมจักรยานแรลลี่ เป็นต้น


          สำหรับไฮไลต์การแข่งขันอยู่ที่ระยะทาง 32 กม. หรือซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน โดยผู้ชนะอันดับ 1 คือ โดไก ยาซูโฮริ จากญี่ปุ่น ด้วยสถิติเวลา 2.03.30 ชม. ขณะที่นักวิ่งหญิงคนแรกที่เข้าเส้นชัยในระยะนี้ ได้แก่ กัญ คูสุวรรณ ทำเวลาได้ 2.23.25 ชม., ระยะ 16 กม. ชาย พงศกร วันลาราษฎ ทำเวลาได้ 59.53 น., ส่วนหญิงคนแรก อรนุช เอี่ยมเทศ ทำเวลาได้ 1.10.25 ชม., มินิมาราธอน ชายคนแรก อุ้มยศ กิจอุดม ทำเวลาได้ 35.41 น., หญิงคนแรก ได้แก่ สาวน้อยวัย 12 ปี น้องนัท ณัฐพร ธรรมเที่ยง ทำเวลาได้ 42.05 น.


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code