สมุยรณรงค์สวมหมวกกันน็อก

เกาะสมุยนำร่องพื้นที่ความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและอุบัติเหตุ


สมุยรณรงค์สวมหมวกกันน็อก thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายวันสาด ศรีสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นที่นำร่องเขตเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีคณะทำงานและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมครั้งนี้  เนื่องจากทางจังหวัดได้รับแรงสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการความปลอดภัยทางถนนชุมชนนำร่องหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ นำร่องพื้นที่เขตเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมผลักดันการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยผู้ขับขี่จักรยานยนต์และลดอัตราการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย และบังคับใช้กฎหมายปรับผู้ฝ่าฝืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 โดยจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านทางสื่อโฆษณา สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และเคเบิลทีวี รวมทั้งสื่อออนไลน์ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code