สมุทรสาครตรวจกระเช้าปีใหม่

ที่มา:เว็บไซต์แนวหน้า


สมุทรสาครตรวจกระเช้าปีใหม่  thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดเครื่องสังฆทาน


          นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายชัยวัฒน์ วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดเครื่องสังฆทาน


          โดยได้ลงพื้นที่ไปตรวจที่ บิ๊กซ้ง ซูปเปอร์สโตร์, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสมุทรสาคร และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสมุทรสาคร พบว่ามีการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และเครื่องสังฆทานเป็นจำนวนมาก และรูปแบบหลากหลายรายการให้เลือก โดยในการตรวจนั้นได้มีการดูเรื่องป้ายแสดงราคาสินค้า ป้ายแสดงรายการสินค้าที่บรรจุในกระเช้า วันเดือนปีที่หมดอายุต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้ดูว่าสินค้ามีคุณภาพว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่ สำหรับจากการตรวจสอบในวันนี้ก็พบว่า ทางผู้ประกอบการร้านค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ทำตามหลักเกณฑ์ ซึ่งได้แนะนำขอให้เน้นเรื่องคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับราคาที่ขาย สำหรับการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-411869 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code