สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ มอบเงินหนุนงาน Ispah

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ มอบเงินหนุนงาน Ispah thaihealth


แฟ้มภาพ


มอบเงินสนับสนุน – นายพจน์  เพิ่มพรพิพัฒน์  ประธาน สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016 Congress) จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แก่ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.นี้ โดยมีสสส. และสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม สนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Shares:
QR Code :
QR Code