สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน จับมือ สคบ. MOU หน่วยงานด้านความปลอดภัยเร่งสร้างความปลอดภัยในอาคารสาธารณะ

 

สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน จับมือ สคบ. MOU หน่วยงานด้านความปลอดภัยเร่งสร้างความปลอดภัยในอาคารสาธารณะ

สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน จับมือ สคบ. MOU หน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อเร่งสร้างความปลอดภัยในอาคารสาธารณะ ห่วงเขตเมืองตึกสูง อาคารหนาแน่น เสี่ยงอัคคีภัย ชี้ ตึกเก่าอุปกรณ์ป้องกันเสื่อม ไม่เพียงพอ ชวนประชาชนร่วมเป็นหู เป็นตา แจ้งเบาะแสที่สายด่วน สคบ. 1166

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เพื่อเร่งสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการในอาคารและสถานบริการ

โดยนายอนันต์ บัวสุวรรณ นายกสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกสร้างอาคารสูงจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขต กทม. มีอาคารกว่า 3 ล้านแห่ง ในจำนวนนี้เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่กว่า 3 พันแห่ง สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือ การวางแผนป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย เพราะจากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ปี 2554 มีสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคารทั่วประเทศมากกว่า 180 แห่ง ซึ่งมักเกิดในคอนโด ออฟฟิศ และโรงแรมสูง ในขณะที่รถดับเพลิงสำหรับอาคารสูงเกินกว่า10 ชั้น มีปริมาณจำกัดมีเพียงไม่กี่คันเท่านั้น และยังพบว่าขนาดของถนนซอยถือเป็นอุปสรรคในการเข้าให้ความช่วยเหลือด้วย

“สภาพปัญหาปัจจุบันที่ผังเมืองและโครงสร้างอาคารมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย แม้ว่าหลายอาคารจะติดตั้งระบบป้องกันภัยตามกฎหมายกำหนด แต่อาจไม่เพียงพอ และที่สำคัญต้องมีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะกรณีที่มีการดัดแปลง ต่อเติมอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต หากเกิดภัยขึ้นประชาชนก็จะได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน” นายอนันต์ กล่าว 

นายอนันต์ กล่าวว่า สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา แจ้งเหตุความเสี่ยง หากพบเห็นอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และสถานบริการใดที่เข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย สามารถแจ้งเบาะแสมาทางโทรศัพท์สายด่วน สคบ. 1166 ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จึงถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าร่วมตรวจสอบปัญหาความไม่ปลอดภัย เพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ