สภาเด็กฯ ตั้งรัฐมนตรีเยาวชน จับตาเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาเด็กและเยาวชนฯ เตรียมยื่นข้อเสนอนโยบายด้านเด็ก 6 ข้อให้รัฐบาลในงาน มหกรรมเยาวชนแห่งชาติพร้อมตั้งรัฐมนตรีเยาวชนไว้คอยเสนอแนะหน่วยงานด้านเด็กโดยเฉพาะ ประเดิมหน่วยงานแรกที่กระทรวงครู ทวงถามนโยบายเรียนฟรีจริงหรือไม่ ด้าน “โกวิท” ชมแนวคิดตั้งรัฐมนตรีเยาวชนสร้างสรรค์ ย้ำตั้งใจทำงาน กตัญญู ช่วยประเทศชาติประหยัด


งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ


นายชัยวัฒน์ เชิดบำรุง ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกาศการยื่นข้อเสนอนโยบายการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาล ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 จัดขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มี พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานด้วย ประธานสภาเด็กฯ ยื่นข้อเสนอนโยบายด้านเด็กฯ 6 ข้อ คือ การส่งเสริมองค์กรให้เข้มแข็ง, การพิทักษ์สิทธิ์และความยุติธรรมให้เด็กและเยาวชน, การปกป้องและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเด็กและเยาวชน, การสร้างไมตรีเด็กและเยาวชนรวมประเทศเพื่อนบ้าน และการรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติด


นายชัยวัฒน์ ยังประกาศนโยบายการตั้งรัฐมนตรีเยาวชน โดยเลือกเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเท่านั้น เพื่อนำเสนอผลดีและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเยาวชน รับตำแหน่งโดยประธานสภาเด็กฯ รัฐมนตรีเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงแรงงาน ภายใน 1 เดือนจะมีการนำข้อเสนอจากการทำงานของรัฐมนตรีเยาวชนไปเสนอที่ทำเนียบรัฐบาล โดยใน 6 เดือนแรกยังไม่มีการตรวจสอบรัฐบาล แต่จะมีข้อเสนอก่อน เริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการ จะไปสอบถามรัฐบาลว่าโครงการเรียนฟรีนั้น ฟรีจริงหรือไม่ เป็นต้น


พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่เยาวชนมีแนวคิดตั้งรัฐมนตรีเยาวชนนั้น ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์และเป็นการทำที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการพัฒนาเยาวชนโดยมุ่งไปที่สถาบันครอบครัว ด้วยตระหนักว่าครอบครัวคือสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด เป็นศูนย์กลางในการอบรมขัดเกลาให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ จึงขอให้เยาวชนทุกคนมุ่งมั่นทำความดีทำประโยชน์แก่สังคมโดยรวม นอกจากผลดีจะเกิดแก่ตัวเยาวชนแล้วยังดีต่อสังคมและประเทศชาติด้วย นอกจากนี้ หากมีสิ่งใดต้องการพูดคุยสามารถเข้ามาคุยกันได้ ขอให้ตั้งใจทำงาน มีความกตัญญู ช่วยประเทศชาติประหยัด ขอให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จ


 


 


ที่มา :หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code