สภาพปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ในภาคเหนือ

ที่มา : แนวหน้า


สภาพปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ในภาคเหนือ thaihealth


แฟ้มภาพภาคเหนืออ่วมหนัก ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง "แพร่-พะเยา" วิกฤติสีแดง ขณะที่ กทม.คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 สถานี ตรวจวัดค่าฝุ่นได้ระหว่าง 49-96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมี 2 สถานีที่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พื้นที่สีแดง ได้แก่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ วัดค่าฝุ่นได้ 92 มคก./ลบ.ม. และต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา วัดค่าฝุ่นได้ 96 มคก./ลบ.ม.


ส่วนพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 14 สถานี ได้แก่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนขณะที่ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 65-146 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้ร้บ ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควร หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ


ขณะที่ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร แจ้งสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00-07.00 น. ตรวจวัดได้ 14-33 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 22 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก-ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์ ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ได้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที แม้ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต ให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า และเพิ่มความถี่การพ่นฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกำชับให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ปฏิบัติงาน


รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลพื้นที่โครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะ การให้ผู้รับเหมาฉีดน้ำทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกวัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ นอกจากนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตรวจสอบสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำ งดเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและลดมลพิษในอากาศ


 

Shares:
QR Code :
QR Code