สปสช.เพิ่มสิทธิบัตรทองดูแลเด็กไทย

ที่มา :  MGR Online


สปสช.เพิ่มสิทธิบัตรทองดูแลเด็กไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง "เด็กไทย" ในวัคซีนรวม 5 โรค ยาต้านเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก หนุนกลไกกองทุนสุขภาพท้องถิ่น เติมเต็มความพร้อมเด็กไทย


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี 2562 สปสช.ได้ปรับสิทธิประโยชน์เพื่อเด็กไทย คือ การเพิ่มเติมวัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค ประกอบด้วยคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งจะทำให้เด็กไทยได้รับวัคซีนได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น การเข้าถึงยาราลทิกราเวียร์ (Raltegravir) เพื่อขยายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นต้น


นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในพื้นที่ และงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่ช่วยเติมเต็มการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กในแต่ละพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีหลายพื้นที่ได้ดำเนินโครงการที่ดีเพื่อเด็กๆ อาทิ โครงการมหัศจรรย์พันวันที่ดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กในจังหวัดลพบุรี และโครงการสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยอย่างการแปรงฟัน เป็นต้น


"การสร้างความพร้อมพื้นฐานทั้งในด้านร่างกายและจิตใจถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะจะเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับเด็กๆ ในการก้าวสู่วันข้างหน้า ดังนั้นในการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนสุขภาพเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เป็นส่วนสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ทำให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคง" เลขาธิการ สปสช.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code