สปสช. บรรจุการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


สปสช. บรรจุการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช. บรรจุการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้สิทธิบัตรทอง


นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการ สปสช.ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตภายใต้ระบบบัตรทอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับบริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการรักษาแล้ว 387 ราย มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.สงขลานครินทร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รพ.ศรีนครินทร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวทางที่กำหนดรายละ 800,000 บาท เป็นค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าติดตามดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 1 ปี


“โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคค่าใช้จ่ายสูง ในอดีตมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิตด้วยข้อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษา ภายหลังจากการแพทย์ที่พัฒนาก้าวหน้า ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แต่ยังคงมีอุปสรรคค่าใช้จ่ายการรักษาที่แพงมาก และด้วยผลการรักษาผู้ป่วยที่คุ้มค่า สปสช. จึงได้บรรจุการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้สิทธิบัตรทอง ส่งผลให้ผู้ป่วยประมาณ 400 ราย ได้รับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช.กล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code