สบายๆ ชายทะเลหลังสวน

           วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๗ บริเวณชายหาดปากน้ำหลังสวน พื้นที่เทศบาลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้จัดงาน happy beach (บายๆชายเลหลังสวน) เป็นรูปแบบการจัดงานลักษณะปาร์ตี้บนชายหาด


/data/content/24263/cms/e_fgijlpqrtuwx.jpg


          โดยเป็นนโยบายนายอำเภอหลังสวนคนปัจจุบัน  โดยหลายภาคส่วน ได้ร่วมกิจกรรมทั้ง ภาคการแสดง การออกร้านขายสินค้า และ กิจกรรมอื่นๆมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น มีลานเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง ที่มีการจำหน่าย โดยใช้พื้นที่บนถนน ซึ่งเบียร์ยี่ห้อนี้ก็มีการสนับสนุนการจัดงาน และมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบต่าง ในขณะที่ประชาคมงดเหล้า จ.ชุมพร ก็มีการยึดพื้นที่ โดยมีเต้นและร่มมีแจกน้ำทางเลือก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สนุกได้ไม่ต้องเมา" รวมถึงมีการแสดงของน้องเยาวชนรณรงค์งดเหล้าด้วย


/data/content/24263/cms/e_bfknrtuxy125.jpg


         นางแสงนภา สุทธิภาค ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า จ.ชุมพร กล่าวว่า ตนทราบเรื่อง  นโยบายของท่านนายอำเภอมาก่อนหน้านี้จึงได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน และ ร้องขอไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ ด้วยเสียงส่วนใหญ่มองว่ามีบ้าง ตนจึงแจ้งร้องขอให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้กฎหมาย ๔ ประเด็นเพื่อปกป้องเยาวชนลูกหลานคนหลังสวน คือ สถานที่การขายการดื่ม / อายุของเด็กเยาวชนที่เข้ามาซื้อแอลกอฮอล์ / เวลาในการจำหน่าย และ การลดแลกแจกแถม ซึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดี   ส่วนในภาคงานกลางคือ ทางเครือข่ายก็จะเฝ้าระวัง เพื่อเก็บข้อมูลในการประสานงานเพื่อป้องกันปัญหาในการจัดงานครั้งต่อไป เพราะงานนี้ปาร์ตี้ฟอร์มูลที่จะมีขึ้นทุกเดือนในพื้นที่ปากน้ำหลังสวน ประชาคมจังหวัดและเยาวชนเครือข่ายจึงต้องระดมพลัง ยึดพื้นที่การรณรงค์งดเหล้าก่อนจะกลายเป็นปาร์ตี้ที่มีปัญหาอย่างอื่นตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


 


 


          ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code