สนุกสุขใจ วันลอยกระทง

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และชุมชน จัดงาน ‘สนุกสุขใจ วันลอยกระทง’ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ติดกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ) ในงานมีกิจกรรมการแสดงจากน้องเยาวชน การแสดงดนตรี จากพี่ๆ ทหาร และพี่ๆ ตำรวจ การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรม ลอยกระทง โดยมี นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ กรรมการกองทุน สสส. และ นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เป็นประธานเปิดงาน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ