สธ. แนะ สกัด 5 โรคช่วงฤดูร้อน

ที่มา: มติชน


สกัด 5 โรค thaihealth


แฟ้มภาพ


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะว่า ช่วงฤดูร้อนให้ระวังโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย


          นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2562 มีรายงานผู้ป่วย 5 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 144,948 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 15,801 ราย โรคบิด 196 ราย อหิวาตกโรค 1 ราย ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย 155 ราย และพบผู้เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง 1 ราย


          สำหรับโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว หนอนพยาธิ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ อุจจาระอาจพบเยื่อมูกและมีเลือดปน ในบางรายมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้


          การป้องกัน คือ ให้ประชาชนปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึงและสะอาด ล้างผัก ผลไม้ด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มีด เขียง หั่นอาหารดิบและอาหารสุกร่วมกัน เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรค ดูแลครัวให้สะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" คือ 1.กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ในกรณีข้าวกล่อง อาหารถุง ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนกินทุกครั้ง 2.เมื่อกินอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางตักอาหาร 3.ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหาร ก่อนปรุงอาหาร หลังขับถ่าย และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก นอกจากนั้นควรจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาด มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีการกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำเสียที่เหมาะสมในบริเวณที่อยู่รวมกัน ตลอดจน มีการให้สุขศึกษาในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในโรงเรียน ค่ายลูกเสือ ค่ายทหาร หอพักนักเรียน นักศึกษา


          หากมีอาการป่วย สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นโดยให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้น กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำมากกว่าปกติ หรืออุจจาระเป็นมูกปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และกินอาหารอ่อนย่อยง่าย เพื่อช่วยให้ลำไส้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และไม่ควรกินยาหยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคยังอยู่ในร่างกาย


          หากใช้ยาปฏิชีวนะควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ สำหรับเด็กที่ดื่มนมแม่ ให้ดื่มนมแม่ร่วมกับป้อนสารละลายน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ ส่วนเด็กที่ดื่มนมผง ให้ผสมนมตามปกติแต่ให้ดื่มเพียงครึ่งเดียวของปริมาณที่เคยดื่ม แล้วให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่สลับกันไป แต่ไม่ควรผสมรวมกัน


 

Shares:
QR Code :
QR Code