สธ.แนะรับมือโรคระบาด เหตุอากาศแปรปรวน

 

แม้ว่าสถานการณ์โรคติดต่อของประเทศ ไทยจะดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากประเทศ ไทยมีระบบเฝ้าระวังที่ดีเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง แต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคโดยไม่ประมาท เพราะธรรมชาติของเชื้อไวรัส จะมีพัฒนาการในตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงยังสามารถสร้างปัญหากับสุขภาพได้

สำหรับโรคที่มีแนวโน้มการระบาดในปี 2556 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้ว่า เมื่อสังเกตจากสภาพอากาศของปี 2555 พบว่า อากาศร้อนมากขึ้นและมีฝนตกมาก ทำให้ในปี 2556 น่าจะมีโรคติดต่อระบาดมากใน 3 โรค

1.โรคไข้เลือดออก ปกติจะมียอดผู้ป่วยสะสมตลอดปีของโรคไข้เลือดออกจะอยู่ที่หลักหมื่น แต่ในปี 2555 ยอดผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 5-6 หมื่นราย ทำให้ในปี 2556 จะมีผู้ป่วยมากเกินกว่าแสนราย เท่ากับมียอด ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว 

2.โรคทางเดินอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิ ที่สูงขึ้นทำให้อาหารบูดเน่าและเสียได้ง่าย เอื้อต่อการป่วยโรคทางเดินอาหาร ทำให้คาดการณ์ว่าจะมียอดผู้ป่วยสะสมตลอดปีมาก เกินกว่าหนึ่งล้านคน 

3.โรคมือเท้าปาก จากเดิมปี 2555 มีผู้ป่วยราว 3-4 หมื่นคน ก็จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน
สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่ายอดผู้ป่วยสะสมระหว่างปี 2555 และ 2556 จะไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ที่ประมาณ 5-6 หมื่นราย ขณะที่โรคติดต่ออื่นๆ ยังทรงตัวเช่นกัน การระบาดไม่รุนแรงหรือลดน้อยลงจากเดิมมากนัก สำหรับโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค จับตามองโรคที่สำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง โดยดูจากสถานการณ์การระบาดจากต่างประเทศ ที่สำคัญ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 ซึ่งมีลักษณะคล้ายโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 2 ราย แม้จะยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้าง แต่ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังไม่ให้มีการเข้ามาระบาดในประเทศไทย เป็นต้น สำหรับโรคที่อาจมีการระบาดเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากคือ โรคหัด และโรคคอตีบ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน

คุณหมอ ย้ำว่า แม้จะมีแนวโน้มบางโรคมากขึ้น หรือบางโรคยังมีการระบาดเท่าเดิม การป้องกันสุขภาพของประชาชนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือ ดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน เช่น ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แม้จะต้องเผชิญกี่โรคก็เอาอยู่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code