สธ.แนะพื้นที่น้ำท่วมใต้ อย่าถ่ายอุจจาระหรือทิ้งขยะลงน้ำ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ สำรองยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดละ 25,000 ชุด แนะประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ อย่าถ่ายอุจจาระหรือทิ้งขยะลงน้ำท่วมขัง เพื่อลดความสกปรกของน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง แนะการป้องกันยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือน้ำต้มสุก  

วันที่ 4 ม.ค. 56  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไว้จังหวัดละ 25,000 ชุด พร้อมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยได้ทันที โดยที่ จ.นราธิวาส ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2555 – 4 ม.ค.2556 พบผู้เจ็บป่วยรวม 1,117 ราย โรคที่พบอันดับ 1 ได้แก่ ไข้หวัด รองลงมาคือ น้ำกัดเท้า และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเริ่มพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงประปราย รวมจำนวน 40 ราย ยังไม่เป็นการระบาด ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ควบคุมสถานการณ์โรค ได้ทั้งหมด สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย เปิดให้บริการได้ปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขังไม่ถ่ายอุจจาระ หรือทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อลดความสกปรกของน้ำท่วม และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง หากส้วมใช้การไม่ได้ ขอให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำหรือถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้มิดชิด เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ในการรับประทานอาหารให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ อาหารที่ค้างมื้อขอให้อุ่นให้ร้อนก่อน ให้ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังออกจากห้องน้ำ ทั้งนี้ในพื้นที่น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกำจัดขยะ และพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู  เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรคระบาดให้แก่ประชาชน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code