สธ.แจงครึ่งปีดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่ม คนเร่ร่อน-นำบำบัด

ที่มา: ข่าวสด


สธ.แจงครึ่งปีดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่ม คนเร่ร่อน-นำบำบัด thaihealth


แฟ้มภาพ


           ผู้ป่วยจิตเวช4 กลุ่มหลักที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่พบบ่อยแต่การเข้าถึงบริการที่ผ่านมายังน้อย ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เด็กโรคสมาธิสั้น และเด็กโรคออทิสติก


          นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิตประจำเดือนเมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ จ.นครพนม ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.60 ถึงสิ้นเดือนมี.ค.61 ซึ่งมีทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด พบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยเฉพาะใน 4 กลุ่มหลักที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่พบบ่อยแต่การเข้าถึงบริการที่ผ่านมายังน้อย ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เด็กโรคสมาธิสั้น และเด็กโรคออทิสติก พบว่าการเข้าถึงบริการในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ดีขึ้นเรื่อยๆ


          ส่วนติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช พบว่าได้ผลในรอบ 1 ปี ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูไม่กลับไปทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคนอื่น สูงถึงร้อยละ 99.43 ส่วนผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด หลังครบการบำบัด ร้อยละ 99.04 ไม่หันกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำภายใน 3 เดือน


          อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อไปว่า ได้มอบนโยบายให้ที่ประชุมเร่งรัดดำเนินการงานเร่งด่วนสำคัญอีก 2 เรื่อง คือ การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเร่ร่อน ซึ่งพบว่ามีประมาณร้อยละ 15 ของบุคคลเร่ร่อนทั้งหมด ตามมตินโยบายของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยกรมสุขภาพจิตจะร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มคนเร่ร่อนทั่วประเทศ เป็นมาตรการเชิงรุก เป็นไปตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ.2551 ในการคุ้มครองความปลอดภัยสังคมจากผู้ป่วยจิตเวชและนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย โดยจะดำเนินการในทุกจังหวัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวช 13 แห่งและศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 เขต ดำเนินการ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันในต้นเดือนพ.ค.นี้


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code