สธ.แจกไอโอดีนลดพิการแรกเกิด

รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัยมีโครงการเพื่อทำให้เด็กไทยมีสุขภาพดี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการแจกยาเม็ดไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะพิการตั้งแต่แรกเกิด

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 “โครงการป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย” ว่า กรมอนามัยได้มีโครงการเพื่อทำให้เด็กไทยมีสุขภาพดีและป้องกันภาวะพิการตั้งแต่กำเนิด โดยมีโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของคู่สมรสเพื่อให้คำปรึกษาในการมีบุตร ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการแจกยาเม็ดไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะพิการตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งกำลังมีการเก็บตัวเลขสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกำลังจะมีโครงการแจกยาเม็ดเสริมอาหารให้หญิงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมความพร้อม และยังจำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ในการเตรียมตัวตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังตั้งครรภ์เพื่อป้องกันความพิการบางประเภทที่สามารถป้องกันได้ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ หลอดประสาทไม่ปิด หรือแขนขาพิการ เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด  

Shares:
QR Code :
QR Code