สธ.เร่งดัน กม.เหล้า หวังบังคับใช้ทันก่อนปีใหม่

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบประกาศคุมเหล้า 3 ฉบับ คาดบังคับใช้ก่อนปีใหม่เป็นของขวัญคนไทย ลดเจ็บตายจากการเมา

วันนี้ (12 ธ.ค.) ที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2555 ว่า คณะกรรมการฯเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ได้แก่ 1. เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ… มีสาระสำคัญคือ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ยกเว้นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางทำให้เกิดอุบัติได้ง่าย 2. เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ… ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 -14.00 น.และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. เว้นแต่การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และสถานบริการที่มีการเปิดปิดตามกำหนดเวลาของกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และ 3.เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ…. เป็นการห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอกกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป

 “หลังคณะกรรมการฯเห็นชอบจะนำประกาศ 3 ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนเสนอให้นายกฯลงนามประกาศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาการประชุม แต่เชื่อว่าน่าจะออกมามีผลบังคับใช้ทันช่วงปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ช่วยลดการตายก่อนวัยอันควรและปัญหาครอบครัวต่างๆ” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ร่างประกาศฉบับที่ 1 เรื่องห้ามขายบนทาง คำว่าทางจะครอบคลุมความหมายตามกฎหมายจราจรทางบก คือ ส่วนที่เป็นถนนและฟุตปาธ หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีความผิดทั้งหมด รวมถึงร้านค้าร้านอาหารที่ส่วนของร้านตั้งอยู่นอกพื้นที่ห้ามขาย มีโต๊ะอาหารให้ลูกค้านั่งกินดื่มบนฟุตปาธก็ถือว่าผิดตามประกาศนี้

นพ.สมาน กล่าวอีกว่า ร่างประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง ห้ามขายในช่วงเวลาอื่นนอกจากช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเดิมมีประกาศคณะปฏิวัติที่ 253 ใช้บังคับห้ามขายช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว แต่มีผลใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ขออนุญาตประเภทค้าปลีก ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ครอบคลุมการบังคับใช้ผู้ที่ไม่ขออนุญาตขาย ซึ่งปรับไม่เกิน 500 บาทเท่านั้น ประกาศฉบับนี้จึงครอบคลุมการห้ามขายในช่วงเวลานอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาตกับผู้ขายทุกคนทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต

“ประกาศฉบับสุดท้าย ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ หากพื้นที่ของรัฐวิสาหกิจมีการแบ่งการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมเฉพาะบริเวณส่วนที่เป็นสวนสาธารณะเท่านั้น เช่น สวนรถไฟ จะคุมเพียงส่วนที่เป็นสวนสาธารณะ บริเวณที่เป็นตลาดนัดรถไฟจะไม่เข้าข่ายตามประกาศนี้ ซึ่งโทษของผู้ฝ่าฝืนประกาศทั้ง 3 ฉบับเท่ากัน คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในส่วนของโทษฝ่าฝืนเรื่องเวลาห้ามขายจะมีโทษจำคุกลดลงแต่โทษปรับเพิ่มขึ้น” นพ.สมาน กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code