‘สธ.’เตือนปชช.รับมือช่วงสภาพอากาศแปรปรวน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


'สธ.'เตือนปชช.รับมือช่วงสภาพอากาศแปรปรวน thaihealth


แฟ้มภาพ


          "อธิบดีกรมควบคุมโรค" เผยตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วย "ไข้หวัดใหญ่" เกือบ 1.9 หมื่นคน แนะดูแลสุขภาพช่วงสภาพอากาศแปรปรวน


          นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 18,915 ราย เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน กรุงเทพมหานคร ลำปาง สุราษฏร์ธานี พัทลุง เชียงราย และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ จากข้อมูลพบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – 14 ปี และพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนทั้งในโรงเรียนเรือนจำ และค่ายทหาร ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ


          "คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและมักพบผู้ป่วยมากในช่วงนี้ ซึ่งตรงกับต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม"


          โดยคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม จะมีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 ราย กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัดและสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หากมีอาการป่วยให้สวมผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ กรณีมีไข้ หากกินยาลดไข้แล้ว ไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์


          สำหรับในโรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร และสถานประกอบการ ควรมีระบบเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยแนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานเมื่อมีอาการป่วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Shares:
QR Code :
QR Code