สธ. เตรียมแผนรับภัยแล้ง ดูแลประชาชน

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


สธ. เตรียมแผนรับภัยแล้ง ดูแลประชาชน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมรับภัยแล้ง สำรองน้ำเพียงพอให้บริการประชาชนช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล และสื่อสารขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ


     นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ในปีนี้ ประเทศไทยเกือบทุกภาคจะประสบปัญหาภัยแล้ง กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เตรียมแผนรับภัยแล้ง สำรองน้ำกิน น้ำใช้ ไว้ในถังน้ำของโรงพยาบาลให้เพียงพอการจัดบริการประชาชน และจัดหาแหล่งน้ำสำรอง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล การประปาในพื้นที่ ทหาร เพื่อจัดหาแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ หรือขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาสำรองไว้ใช้ในโรงพยาบาล รวมทั้งจัดทำมาตรการประหยัดน้ำในโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบท่อประปาไม่มีการรั่วไหลของน้ำ และสื่อสารขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้


          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า จากการสำรวจพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง พบว่าได้มีการเตรียมพร้อมแล้ว เช่น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ใช้น้ำประมาณ 1,000 คิวต่อวัน ได้เก็บน้ำไว้ในถังสำรองของโรงพยาบาล มีระบบประปาจากบ่อบาดาล ระบบรีไซเคิลน้ำ ส่วนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 30 เตียง เช่น โรงพยาบาลพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ใช้ประมาณ 30 คิวต่อวัน ได้เก็บน้ำไว้ในถังสำรองสำหรับล้างเครื่องมือแพทย์และโรงครัว 800 คิวใช้ได้ 4-5 เดือน มีน้ำกรองจากบ่อบาดาลไว้สำหรับอุปโภคเพียงพอ

Shares:
QR Code :
QR Code