สธ.เดินหน้าตรวจตลาดป้องกันน้ำมันทอดซ้ำ

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ของผู้ค้าอาหารที่ตลาดสดเทศบาล 5 บ้านคลอง

น.พ.บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าจากเทศบาลนครพิษณุโลก ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารประเภททอด ปิ้ง ย่าง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพและประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยของน้ำมันทอดซ้ำ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำมันทอดอาหารตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารโพลาร์โดยใช้เครื่องมือวัดแบบรวดเร็ว น้ำมันทอดอาหารที่มีสารโพลาร์ต้องไม่เกินเกินร้อยละ 25 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนด สำหรับอาหารทอดที่มีเกลือหรือเครื่องปรุงผสมอยู่ ไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง และไม่ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้นสีดำ เกิดฟอง เกิดควันมากขณะทอด ขอให้ผู้บริโภคอย่าซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ โดยควรซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจนและมีเครื่องหมาย อย.และต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ผงสีดำ หรือตะกอนขุ่นขาว เพราะหมายถึงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

น.พ.บุญเติม กล่าวว่า วิถีการดำรงชีวิตของไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาปรุงอาหารรับประทานเอง ดังนั้น การรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปกลับไปรับประทานที่บ้านจึงเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน และอาหารประเภททอดก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ การเลือกใช้ประเภทของน้ำมันและระยะเวลาที่ใช้ในการทอดอาหารจึงมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ