สธ.ห่วงขี้ยาป่วยทางจิตเพิ่มฟุ้ง 8 เดือนบำบัดผู้เสพได้กว่า 3 แสนราย

 

สธ.ห่วงขี้ยาป่วยทางจิตเพิ่มฟุ้ง8เดือนบำบัดผู้เสพได้กว่า3แสนราย

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมค่ายพลังแผ่นดินบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า ในปี 2555 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งเป้าหมายบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 400,000 รายทั่วประเทศ โดยมาจากระบบสมัครใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นระบบ บังคับบำบัด และระบบต้องโทษตามกฎหมาย ผลการดำเนินงานในรอบ 8 เดือน คืบหน้า ไปแล้วเกือบร้อยละ 80 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554-12 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ฟื้นฟู 1 อำเภอ 1 ศูนย์ รวมกว่า 2,000 แห่ง จำนวน 305,904 ราย โดยเป็นผู้สมัครใจ 193,275 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63 ที่เหลืออีก 112,629 ราย เป็นระบบบังคับบำบัดและต้องโทษ ผู้เข้ารับการบำบัดร้อยละ 80 เสพยาบ้า รองลงมา คือ ยาไอซ์ กัญชา กระท่อม และสารระเหย ตามลำดับ มั่นใจว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายภายใน 4 เดือนนี้

นพ.สุรวิทย์ กล่าวว่า ปัญหาที่น่าห่วง และเกิดตามมาจากการใช้สารเสพติดเป็นเวลานานพบว่าทำให้เกิดโรคทางจิตเวชมากขึ้น เนื่องจากระบบสมองถูกทำลาย จากการรวบรวมสถิติผู้ป่วยที่มีอาการ ทางจิต เช่น ประสาทหลอน หวาดระแวง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช 13 แห่ง ทั่วประเทศ ในปี 2554 พบเกิดจากการใช้สารเสพติดจำนวน 3,564 ราย และ ในรอบ 6 เดือนของปีนี้ พบ 1,738 ราย จึงเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งตัดไฟแต่ต้นลมโดยบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้สารเสพติดทั้งหมดทั้งที่ติดและยังไม่ติดให้เลิกเสพอย่าง เด็ดขาดไม่หันไปเสพยาซ้ำอีก

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code