สธ.หวั่นงาน”กฐิน-ออกพรรษา”เชื้อหวัด 09 ปะทุ

แนะป่วย มีไข้ ให้พักอยู่บ้าน

 

สธ.หวั่นงาน”กฐิน-ออกพรรษา”เชื้อหวัด 09 ปะทุ          เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 20-26 กันยายน 2552 มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เป็นชาย 2 ราย และหญิง 3 ราย อยู่ในจังหวัดสกลนคร 2 ราย มหาสารคาม อุดรธานี และสุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย ลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 13-19 กันยายน 2552 ที่มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ส่งผลให้ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 165 ราย

 

          “ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย ล้วนมีโรคประจำตัวทั้งสิ้น อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเม็ดเลือด และสตรีตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องการได้รับยาต้านไวรัสล่าช้าจึงเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตด้วย ขณะที่ภาพรวมของการให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ของทั้งประเทศเริ่มดีขึ้น คือได้ยาภายใน 2 วันหลังมีอาการป่วย” นพ.ไพจิตร์ กล่าว

 

          นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า ภาพรวมในประเทศไทยการระบาดเริ่มชะลอตัวลงแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ระบาดหนักอยู่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่เริ่มป่วยในรอบ 14 วันที่ผ่านมา พบจำนวน 297 ราย ใน 38 จังหวัด โดย จ.พะเยา มีผู้ป่วยยืนยันมากที่สุด ซึ่งผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดต่างๆ มากที่สุด อาทิ อ.เมืองขอนแก่น อุดรธานี ลำปาง และพะเยา ดังนั้น ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรงในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ หากป่วยเป็นไข้หวัดขอให้รีบพบแพทย์รักษาทันที

 

          “ในช่วยเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ มีความน่าเป็นห่วง เพราะเป็นช่วงที่มีเทศกาลหลายอย่างทั้ง งานทอดกฐิน งานออกพรรษา และช่วงปิดเทอมของนักเรียนต่างๆ ที่มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเข้ากรุงเทพฯ ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รวมอยู่ด้วย และทำให้แพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ง่าย ดังนั้น หากใครมีอาการป่วย มีไข้ให้พักอยู่กับบ้าน งดเดินทางด้วย” นพ.ไพจิตร์กล่าว

 

          นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว ในบางพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง ต้องระมัดระวังโรคติดต่อที่พบได้บ่อย ได้แก่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและโรคตาแดง โดยสำนักระบาดวิทยา รายงานผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม-29 กันยายน 2552 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 60,469 ราย และตาแดง 77,973 ราย ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มี 2 ทาง คือจากการสัมผัสโดยตรง เช่น การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือไอ จามรดกัน ส่วนการติดเชื้ออีกทางคือ การติดเชื้อมากับมือที่ไปสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน แล้วมาสัมผัสกับจมูก ตา หรือนำเข้าปาก ซึ่งการล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update 01-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code