สธ.สุรินทร์ เน้นศูนย์เด็กเล็กป้องกันโรคไข้เลือดออก

ในช่วงนี้เป็นฤดูฝน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เตือนโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดมากขึ้น เน้นป้องกันกลุ่มเด็กเล็กทั้งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและอนุบาล เนื่องจากยุงลายจะกัดในเวลากลางวัน ต้องให้เด็กนอนในมุ้ง 

นพ.สอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนและโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังจะระบาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นหนักกำจัดลูกน้ำยุงที่ยังอยู่ในแหล่งน้ำขังต่างๆ และกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อตัดวงจรและลดจำนวนยุงไม่ให้เป็นตัวการแพร่เชื้อไปสู่คนได้ กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ กลุ่มเด็กเล็กทั้งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและอนุบาล เนื่องจากยุงลายจะกัดในเวลากลางวัน ต้องให้เด็กนอนในมุ้ง มาตรการปราบยุงลาย ที่เน้นหนักคือ 5 ป. ได้แก่ ปิดฝาตุ่มน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปฎิบัติเป็นประจำ

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code