สธ.สั่งเช็กคุณภาพเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

จากการตรวจเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจส่วนใหญ่เครื่องที่ชำรุดมีสาเหตุมาจากหัววัดเสื่อมสภาพ การขาดการดูแลและการบำรุงรักษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดต้องได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ ทุก 6 เดือนให้หัววัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. กล่าวว่า จากการตรวจเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งส่งตรวจ 2,558 เครื่อง พบว่า เครื่องอ่านตรงค่ามาตรฐาน 1,338 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.3 เครื่องต้องตั้งค่าใหม่ 1,086 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.5 และเครื่องที่ชำรุด จำนวน 134 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.2 โดยส่วนใหญ่เครื่องที่ชำรุดมีสาเหตุมาจากหัววัดเสื่อมสภาพ การขาดการดูแลและการบำรุงรักษา เป็นต้น จำเป็นต้องปรับตั้งค่าใหม่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการบังคับใช้กฎหมาย

นพ.นิพนธ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้จัดตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของ ผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ขับขี่ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยการวัดวิธีดังกล่าวง่ายและให้ผลวิเคราะห์ที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ แต่เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดต้องได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ ทุก 6 เดือน เนื่องจากเครื่องมีหัววัดแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งคุณภาพของหัววัดจะเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลาการใช้งาน ดังนั้นต้องปรับให้หัววัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code