สธ.ย้ำ6มาตรการเฝ้าระวัง ไข้หวัดนก

ที่มา: ข่าวสด


สธ.ย้ำ6มาตรการเฝ้าระวัง ไข้หวัดนก thaihealth


แฟ้มภาพ


ประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 และไม่พบในสัตว์ปีก ตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ยังพบสัตว์ปีก ป่วยตายในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย


 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ด้านการรักษาพยาบาล ว่า จากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รวม 859 ราย เสียชีวิต 453 ราย จาก 16 ประเทศ


          ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 รวม 1,589 ราย เสียชีวิต 616 ราย จากประเทศจีนทั้งหมด รวมทั้งยังพบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ที่มีความรุนแรงสูง สายพันธุ์ H5 และ H7 ทั่วโลก


          สธ.ได้มีมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 6 ด้าน ได้แก่ 1.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในคนและในสัตว์ 2.การรักษาพยาบาล 3.การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 4.การเตรียมความพร้อม 5.การสื่อสารความเสี่ยง และ6.การบริหารจัดการ


          ด้านพญ.วรยา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 และไม่พบในสัตว์ปีก ตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ยังพบสัตว์ปีก ป่วยตายในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้หวัดนกและสัตว์ปีกป่วยตายจำนวนมาก รวมทั้ง ยังพบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกบริเวณแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง และไก่ชน รวมถึงการปนเปื้อนของเชื้อในอุปกรณ์ต่างๆ หรือยานพาหนะ


          ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้เตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code