สธ.มั่นใจโครงการไทยนิยม ดันหมอครอบครัว

ที่มา : ข่าวสด (https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1577727)


สธ.มั่นใจโครงการไทยนิยม ดันหมอครอบครัว ทันยุค 4.0 thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. ชูโครงการหมอครอบครัว ปรึกษาผ่านสุขภาพมือถือ สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน มั่นใจไทยนิยมฯ คืบหน้าทุกอำเภอ


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงได้มุ่งเน้นไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะระบบสุขภาพ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ


โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการใน 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่


โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4.0 หรือ อสม. 4.0 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย จำนวน5พันคน รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล และโครงการติดตามผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ


รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญ คือโครงการหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเพื่อแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยมีช่องทางปรึกษากับหมอครอบครัว ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้น ยังมีการดูแลในกรณีมีการส่งต่อ โดยหมอครอบครัว มีหน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยรับส่งต่อเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้รับบริการมีความอุ่นใจ และติดตามหลังการส่งต่อจนสิ้นสุดปัญหาความเจ็บป่วย


ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า การจัดให้มีหมอประจำครอบครัวสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้ รวมถึงลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละ 10-40 ลดค่าเดินทางของประชาชนไปโรงพยาบาลได้คนละ 1,655 บาท รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้หลายหมื่นล้านบาท


“โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ขณะนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการแล้วทุกอำเภอทั่วประเทศ” รมว.สาธารณสุข กล่าวปิดท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code