สธ.ผลักดันกฎหมายคุมเหล้า

 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยมีพฤติ กรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดปกติ  ทั้งภาวะดื่มสุราแบบอันตรายและภาวะติด สุรามากถึง 5.3 ล้านคน โดยสถานการณ์  การบริโภคโดยรวมระดับจังหวัดพบว่าภาค เหนือสูงสุด รองลงมาเป็นภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้  ดำเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาไปแล้ว 900 คดี โดยดำเนินคดีโฆษณาแฝงมากที่สุดในป้ายโฆษณา นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

update : 12-01-54
อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

Shares:
QR Code :
QR Code