สธ.ตรัง พร้อมรับมือไข้หวัดตามฤดูกาล-ไข้เลือดออก

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สธ.ตรัง พร้อมรับมือไข้หวัดตามฤดูกาล-ไข้เลือดออก  thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมรับมือโรคไข้หวัดตามฤดูกาล และโรคไข้เลือดออก ส่วนโรคหัดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ โดยต้องฉีดวัคซีนโรคหัดครบตาม จำนวน 2 เข็ม จะสามารถป้องกันโรคหัดได้


นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า สภาพอากาศที่จังหวัดตรังนั้น เป็นช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่าน  ในช่วงนี้ จังหวัดตรังมีภาวะฝนตกลงมา จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน จะทำให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคไข้หวัดตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดชนิด H1 N1 ทางสำนักงานสาธารณสุขได้มีเฝ้าระวังมาโดยต่อเนื่อง หากประชาชนมีอาการป่วยควรพบแพทย์ เนื่องจากลักษณะอาการป่วยมีลักษณะใกล้เคียงกัน หากประชาชนป่วยควรควรใส่ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการไอหรือจาม ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อหวัดไปสู่บุคคลอื่น


นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคมมีผู้ป่วยจำนวนมาก จึงต้องมีการให้อาสาสมัครสาธารณสุข ออกรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ายุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ดังนั้น การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ โดยจะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก ๆ วันศุกร์ อีกทั้ง ที่ผ่านมาทางรัฐบาลจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี มีการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงทำให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง แต่ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอย่านตาขาว อำเภอเมืองตรัง และที่อำเภอหาดสำราญ


ในส่วนของโรคหัดที่ระบาดอยู่ในจังหวัดยะลานั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับวัคซีนป้องกันโรคหัด เข็มแรกเมื่อเด็ก อายุ 9 เดือน และเข็มที่ 2 อายุ 2 ขวบครึ่ง วัคซีนป้องกันโรคหัดจะมีส่วนผสมของยาป้องกันโรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน และโรคหัด ที่ผ่านมามีการฉีดเข็มที่ 1 ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ และเข็มที่ 2 ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ จะมีการรณรงค์ในเข็มที่ 2 ให้ได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนพาบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 2 ระยะ อีกทั้ง ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างการให้แข็งเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

Shares:
QR Code :
QR Code