สธ.ตรัง ขอความร่วมมือนำเด็กมาฉีดวัคซีนโรคหัด

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สธ.ตรัง ขอความร่วมมือนำเด็กมาฉีดวัคซีนโรคหัด thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขตรัง ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัดมารับการฉีดวัคซีน ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฟรี


นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า โรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พบได้ทุกวัย พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ 1-6 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส Measles ติดต่อได้ง่ายมากทางการหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่มีเชื้อไวรัสนี้ ผู้ป่วยจะมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลัวแสง อาการต่าง ๆ จะมากขึ้นพร้อมกับไข้สูงขึ้น ลักษณะผื่นนูนแดงติดกันเป็นปื้น ๆ โดยจะขึ้นที่หน้า บริเวณชิดขอบผม แผ่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา เมื่อผื่นแพร่กระจายไปทั่วตัว ซึ่งกินเวลาประมาณ 2-3 วันไข้จะเริ่มลดลง อาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยในเด็กเล็ก คือ หูส่วนกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง อาจเสียชีวิต หรือพิการ หากเกิดภาวะสมองอักเสบ ซึ่งพบประมาณ 1 ใน 1,000 ราย


ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม. เคาะประตูบ้าน ค้นหาเด็กมีอาการสงสัยโรคหัด ฉีดวัคซีน ผู้สัมผัสอายุต่ำกว่า 5 ปีทุกคน ติดตามฉีดวัคซีนเด็กกลุ่มเป้าหมายให้ครบตามเกณฑ์ โดยเข็มแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ให้ความร่วมมือนำเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัดมารับการฉีดวัคซีนโดยด่วน ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฟรี


อีกทั้ง ขอให้ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลาน หากเด็กมีไข้ ไอ มีผื่นแดงและตาแดง ให้แยกเด็กออกไม่ให้สัมผัสกับเด็กอื่น เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และในกรณีที่ในบ้านที่มีเด็กสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย หากไม่ได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ผู้ปกครองนำเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบ หรือในกรณีของเด็กนักเรียน หากมีอาการข้างต้นให้หยุดอยู่บ้าน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์เช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ