สธ.กำชับหน่วยแพทย์ ดูแลผู้ประสบภัย

ที่มา :  สปริงนิวส์


สธ.กำชับหน่วยแพทย์ ดูแลผู้ประสบภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.ส่งยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก แล้วกว่า 50,000 ชุด  กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง พร้อมดูแลผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชัน เกิดทำให้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ในการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการตามแผนรับน้ำท่วม และส่งเจ้าหน้าที่ ทีมหมอครอบครัวให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการอย่างต่อเนื่อง


ล่าสุด ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สตูล และน่าน โรงพยาบาลในสังกัดให้บริการปกติ ขณะนี้รพ.สต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา น้ำท่วมชั้นล่างและถนนทางเข้า ย้ายจุดบริการ และรพ.สต.ฉลุง อ.ฉลุง จ.สตูล น้ำท่วมชั้นล่าง เปิดให้บริการที่ชั้น 2


นายแพทย์เจษฎากล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561จนถึงปัจจุบัน ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนพื้นที่ประสบภัย ได้แก่


          -ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 33,100 ชุด


          -ยารักษาน้ำกัดเท้า 12,150 หลอด


          -ยาตำราหลวง 5,500 ชุด


          -ยาทากันยุง 1,700 ชุด


          -เสื้อชูชีพ 400 ตัว


จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยง 76 ทีม รวมถึงให้การดูแลผู้ป่วย 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ซึ่งขณะนี้ทีมหมอครอบครัวและ อสม. ได้ออกเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และให้ยารักษาโรคประจำตัวเพิ่มไว้ ไม่ให้มีปัญหาขาดยา


ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนที่วางไว้ จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่เข้าถึงไม่สะดวก พร้อมบริการประชาชนและให้การดูแลผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ