สถิติคนมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี ปี 53-55

จำนวนคนมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 1  ปี 2553-2554  3,000 คน และวัดที่เข้าร่วม 220 วัด และ ครั้งที่ 2  ปี 2554-2555 มีคนเข้าร่วมกว่า 1 แสนคน และวัดที่เข้าร่วม 1,630 คน และ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555-2556 มีวัดเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ  30,000 วัด และวัดไทยในต่างประเทศกว่า 400 วัด และมีจำนวนคนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ ท้องสนามหลวง กว่า 1.2 แสนคน 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code