สถาบันอิสราให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ

        /data/content/25745/cms/e_egloqrsty136.jpg


       นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 5 จำนวน 52 ท่าน ในโอกาสการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นายประสาร มฤคพิทักษ์ และ รศ.สุขุม นวลสกุล ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้


 


 


      ที่มา: สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code