สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี thaihealth


สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้หลายจังหวัดค่าฝุ่นละอองขยับเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด วันนี้ว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง โดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) หลายจังหวัดขยับค่าเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จากสาเหตุประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์ หาของป่าและการเตรียมพื้นที่เกษตร โดยคาดการณ์สภาพอากาศว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศเจือจางลงได้บ้าง ทั้งนี้ คพ. ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code