‘สตอรี่ สี อีสาน’จากนิทานพื้นบ้านสู่ละครเยาวชน

 ‘สตอรี่ สี อีสาน’จากนิทานพื้นบ้านสู่ละครเยาวชน

 

            ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนมีที่มาและมีเรื่องเล่า คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตล้วนอยู่ในธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา แค่เพียงเรารู้จักที่จะหยุดพินิจด้วยสติและใช้ปัญญาไตร่ตรอง เพื่อที่จะเรียนรู้ ซึมซับ และนำไปใช้แค่นี้ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นี่คือที่มาในการเหลียวมองสิ่งรอบๆ ตัวด้วยสติและปัญญาในการค้นหาที่มา และความหมายของสรรพสิ่งที่มีในธรรมชาติ จากคำบอกเล่าของสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวผ่านนิทาน ตำนาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือผ่านการพูดคุยบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน” นี่คือที่มาอันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานละครเยาวชนเรื่อง “สตอรี่ สี อีสาน” ของกลุ่มละครข้าวโพดข้าวเหนียว กลุ่มละครเล็กๆ ในภาคอีสาน

 

            กลุ่มละครข้าวโพดข้าวเหนียว” เป็นกลุ่มละครเล็กๆ ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่นเป็นหลัก ที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มละคร msu act1 scene1 ซึ่งเป็นกลุ่มละครที่มาจากอาจารย์และนิสิต เอกการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหตุผลในการแยกตัวออกมาของข้าวโพดข้าวเหนียวคือ ต้องการเปิดพื้นที่การทำงาน และเปิดรับสมาชิกที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่จำกัดให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ก้าวแรกในการทำงานของข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่งเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก ที่ไม่มีทั้งกำลังคนและทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน ของ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้าวโพดข้าวเหนียวได้ทำโครงการ” ละครสรรค์สร้างเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ” ซึ่งจากการทำงานในโครงการดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกของข้าวโพดข้าวเหนียวฝักน้อยๆ ฝักนี้ได้มีโอกาสหว่านเมล็ดพันธุ์ละครเพื่อการพัฒนาลงในตัวเยาวชนอีสาน

 

“ก้าวเล็กๆ ก้าวนี้ ทำให้ข้าวโพดข้าวเหนียว ได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์จากภาควิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อนๆ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม นิสิตเอกการแสดง ละครเวที และภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เลือกมาด้วยจิตอาสาและพลังแห่งความรักในการละครที่กล่าวได้เช่นนี้ก็เพราะ “การทำกิจกรรมกับข้าวโพดข้าวเหนียวนี้ ไม่มีการบังคับให้มาทำ ไม่มีคะแนน ไม่มีความดีความชอบ แต่เลือกมาเพราะอยากเรียนรู้ และอยากแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับไปให้กับสังคม” นี่คือคำพูดจาก พชญ อัคพราหมณ์ หนึ่งในนิสิตเอกการแสดงละคร ละครเวที และภาพยนตร์ ผู้เลือกเข้ามาร่วมเดินทางละครเพื่อการพัฒนากับข้าวโพดข้าวเหนียว

 

            กิจกรรมที่ผ่านมาของข้าวโพดข้าวเหนียว มีทั้ง การอบรมศิลปะการละคร เพื่อการพัฒนาให้เยาวชนตามโรงเรียนขนาดเล็ก และตามหมู่บ้านต่างๆ เช่น หมู่บ้านหม้อ และหมู่บ้านโคกอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตาม กิจกรรมของกลุ่มละครข้าวโพดข้าวเหนียว ไม่จำกัดเฉพาะ การอบรมละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนและชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมรวมไปถึงละครสร้างสรรค์ ละครเพื่อการศึกษา ละครพื้นบ้าน ละครเร่ และการเปิดแสดงละครโปรดักชัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่เปิดกว้าง เพื่อให้ข้าวโพดข้าวเหนียวสามารถนำละครเข้าถึงสังคมได้ทุกระดับ

 

            สตอรี่ สี อีสาน” เป็นงานละครขนาดเล็กที่พัฒนามาจากนิทานพื้นบ้านอีสาน ซึ่งนำเรื่องราวของตำนานดาววัวมาถ่ายทอดให้ได้ชมกัน จริงๆ แล้ว เป็นเรื่องที่พัฒนามาจากงานละครหุ่นกระดาษของ พชญ อัคพราหมณ์ หนึ่งในนิสิตผู้ร่วมงานกับข้าวโพดข้าวเหนียว ทำส่งในรายวิชากำกับการแสดง โดยละครเรื่องนี้ ได้รับการพัฒนาจากละครในห้องเรียนไปแสดงในงานคนขอนแก่นรักในหลวง และในมหกรรมละครภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมวัดสุทธจินดาอ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยแสดงในรูปแบบละครหุ่นกระดาษผสมการแสดงหน้าม่าน สำหรับครั้งนี้ กลุ่มละครข้าวโพดข้าวเหนียวได้หยิบละครอันมีที่มาจากตำนานนิทานพื้นบ้าน เกี่ยวกับดาววัวเรื่องนี้มาจัดแสดงในชื่อ “สตอรี่ สี อีสาน” โดยใส่สีสันความเป็นลูกอีสานเข้าไป และนำเทคนิคการใช้ละครหน้ากากและละครหุ่นเข้ามาผสมผสาน โดยให้ผู้แสดงได้แสดงออกไปพร้อมกับหน้ากากผสมหุ่นที่นำเครื่องจักสาน อันสะท้อนอัตลักษณ์ของลูกอีสานมาใช้สร้างหน้ากากผสมหุ่นในการแสดง

 

            สตอรี่ สี อีสาน” ในสายตาของผู้ชมทั่วไปอาจเป็นเพียงละครเด็กๆ เล็กๆ ธรรมดา ที่ทดลองทำขึ้นโดยเยาวชนกลุ่มเล็ก 8 คน ที่เป็นเพียงแค่นิสิตชั้นปีที่ 1 เอกการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านละครเท่าไร ร่วมด้วยการสนับสนุนจากรุ่นพี่ปี 4 และปี 2 เพียง 2 คนเท่านั้น ซึ่งอุปสรรคปัญหาในการทำงานก็มีมากมาย ทั้งเรื่องทุนทรัพย์การแบ่งเวลาในการซ้อมและการเรียน แต่อุปสรรคเหล่านั้น เป็นเหมือนเส้นทางที่เปิดโอกาสให้เขาได้ทดลองล้มลุกคลุกคลานเพื่อที่จะเข้มแข็งขึ้น และพวกเขาก็หวังว่าการเดินทางมาร่วมแสดงใน “เทศกาลละครกรุงเทพปี 53 ละครหลากสี มีดีที่หลากหลาย” นั้นพวกเขาจะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับเทศกาลละครกรุงเทพ 53 นี้ได้อีกทางหนึ่งแม้ว่าจะเป็นงานละครเล็กๆ แต่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคมรอบๆ ตัว

 

          สตอรี่ สี อีสาน” จัดแสดงขึ้นวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.15 17.00 น. ที่ลานลำพู ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชมเรื่องราวดีๆ ร่วมให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มเล็กที่มีหัวใจแห่งการแบ่งปันอันยิ่งใหญ่จาก “กลุ่มละครข้าวโพดข้าวเหนียว” ได้ที่เทศกาลละครกรุงเทพปี 53 ละครหลากสี มีดีที่หลากหลาย กันได้ (สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 08-4199-9545)

 

เรื่องโดย : สกาวรินทร์ ปราณชลีถิรวัฒน์

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update : 12-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code