สงขลาย้ำหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สงขลาย้ำหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน  thaihealth


แฟ้มภาพ


          กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ย้ำหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง


          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอ.ปภ.ก.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2561 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก


          สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป คลื่น 2-3 เมตร ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยในส่วนจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า และน้ำในอ่างเก็บน้ำ แนวโน้มดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพ ประชาชนให้มีความพร้อม 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความสำคัญพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับสถานประกอบการ และโรงแรมที่อยู่ใกล้ทะเลให้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวในการระวัง หรือห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรง ตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการกรมเจ้าท่า ในการห้ามการเดินเรือออกจากฝั่ง หรือเข้าฝั่งอย่างเคร่งครัด


          ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครอง หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการดำรงชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐตามความถนัด และเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดข่าวลือ และให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ขณะที่การระบายน้ำ หรือการพร่องน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในมิติต่าง ๆ จากหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานบริหารจัดการน้ำมาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code