สงกรานต์ปลอดภัย คนพร้อม รถพร้อม

วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดปีใหม่ของชาวไทย ช่วงเวลานี้นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว ทำให้มีนักเดินทางหลั่งไหลท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆมากมายและยังเป็นเวลา ที่พี่น้องประชาชนที่ห่างไกลบ้านได้มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาอีกด้วย

แต่หลายปีที่ผ่านมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ แทนที่จะนำความสุขมาให้กลับกลายเป็นความทุกข์ จากการสูญเสีย เพราะความประมาทเมาแล้วขับ ง่วงแล้วไม่พัก จนเกิดอุบัติเหตุสร้างความเศร้าสลดเสียใจมายังครอบครัว โดยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างปี 2553-2555 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 469 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 45 คน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าของช่วงเวลาปกติ จากการวิเคราะห์ ข้อมูลยังพบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รถจักรยาน ยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยกว่า 12,000 คน โดนเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ สภาพรถไม่ปลอดภัยเพราะขาดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นภายในหนังสือ “คนพร้อม รถพร้อม เดินทางปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลที่มีเนื้อครอบคลุมทุกประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักและเป็น ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการแนะนำเพื่อความปลอดภัย ในการเดินทาง

เริ่มจากการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ในบางครั้งผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำจนเป็นความเคยชิน ทำให้ขาดสมาธิในการขับรถ โดยพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงให้ผู้ขับขี่ขาดสมาธิในการขับรถ เช่นฃ

การรับประทานอาหารในขณะขับรถ บางครั้งความมันของอาหาร ทำให้พวงมาลัยรถลื่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากพลาดพลั้งขณะขับขี่จึงควร รับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง

การแต่งหน้า สุภาพสตรีส่วนใหญ่มักแต่งหน้าขณะขับรถโดยเฉพาะในช่วงการจราจรติดขัดหรือติด สัญญาณไฟ หากเผลอปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงไม่ควรวางลิปสติกหรือตลับแป้งไว้บนตัก เพราะหากหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจหล่นไปติดใต้แป้นเบรกหรือคันเร่ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

การดูโทรทัศน์ ทำให้สมาธิในการขับรถความสนใจต่อเหตุการณ์และปัจจัยแวดล้อมรอบตัวลดน้อยลง เพื่อความปลอดภัยไม่ควรติดตั้งโทรทัศน์ในรถ

นอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ระบบเบรก สัญญาณไฟ ให้เรียบร้อย และเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างเช่น แม่แรง ประแจขันล้อ ยางอะไหล่ ประจำรถไว้ที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีรถเสีย ระหว่างเดินทางเพื่อความปลอดภัย

การศึกษาเส้นทางที่ปลอดภัย ถือเป็นหลักพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนจากความไม่ชำนาญเส้นทาง

สุดท้ายสิ่งสำคัญคือ กว่าร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะช่วงหลังเที่ยงคืนกว่า 1 ใน10 เกิดจากการเมาแล้วขับ เพราะฉะนั้นในช่วงการเดินทางทั้งผู้ขับขี่และผู้เดินทางไม่ควรดื่มเครื่อง ดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ของไทยในยามหน้าร้อนเดือนเมษายน เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนและครอบครัวอย่างแท้จริง ประชาชนก็ควรให้ความร่วมมือตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างจริงจังเช่นเดียวกัน

 

เรื่องโดย กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code