สงกรานต์นี้ ทช.ตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวทะเล

ที่มา : เดลินิวส์


สงกรานต์นี้ ทช.ตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวทะเล thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขานรับนโยบายรัฐดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์สั่งการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในจังหวัดชายทะเลทั้ง 10 แห่ง


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย และเป็นวันหยุดยาวหลายวันทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามเกาะแก่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาจทำให้การจราจรขนส่งทางน้ำเกิดการแออัด และอาจมีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นได้ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ และให้มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางบก และทางน้ำ


นายจตุพร กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้รับข้อสั่งการจาก พลอ.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยกรมได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลทั้ง 10 แห่งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561


เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย รถยนต์ 45 คัน เรือ 40 ลำและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เช่น ท่าเทียบเรือ หรือชายหาด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุกจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง


นอกจากนั้นทางทช.ยังได้แจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ และประชาชน ตลอดจนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ได้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เสื้อชูชีพ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยว


ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่สามารถประสานงานได้โดยตรงในแต่ละพื้นที่ดังนี้


1.นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) โทร 081 895 1390


2 .นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) โทร 081 173 1169


3.นายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร) โทร 081 9792346 4


4.นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) โทร 081 719 9229


5.นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) โทร 081 978 5929


6.นายวิชัย มณีเนตร ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา) โทร 087 158 8102


7.นายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี) โทร 081 695 6484


8.นายวิชัย สมรูป ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (พังงา) โทร 081 797 2271


9.นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) โทร 086 479 1992


10.นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง) โทร 081 897 0025


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ