สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย

สงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333485

Shares:
QR Code :
QR Code