สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team content www.thaihealth.com 


สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ผนึกภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า มุ่งแก้ปัญหาอุบัติเหตุ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จัดกิจกรรมสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า เพื่อกระตุ้นเตือนเรื่องความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการมีพื้นที่ปลอดภัยปลอดเหล้าในการเล่นสงกรานต์ รวมไปถึงรักษาค่านิยม ประเพณีการเล่นน้ำที่ดีของไทย โดยมี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา


ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรณรงค์และป้องกันตลอดทั้งปี แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากกว่าปกติ โดยพบว่า การเมาสุรา เป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ


“ทั้งนี้ สสส. ทำหน้าที่กระตุ้นสังคม ในการสนับสนุนการป้องกัน สนับสนุนข้อมูลวิชาการ และรณรงค์สังคมภาคประชาสังคม รวมไปถึงมุ่งมั่นที่จะลดอัดตราอุบัติเหตุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนปลอดภัย”  ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code