สค.ชวนรณรงค์ยุติความรุนแรง

ที่มา :  มติชน


สค.ชวนรณรงค์ยุติความรุนแรง  thaihealth


แฟ้มภาพ


สค.ชวนรณรงค์ยุติความรุนแรง เปิดตัว10ท่าทำ-ไม่ทำครอบครัว


นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการนำคณะเข้ารณรงค์ เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ว่าตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปรารภว่าอยากเห็นสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข และมอบการบ้านให้ พม.ไปคิดหาวิธีแก้ปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม จึงนำมาสู่การเดินสายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม ทั้งนี้ การรณรงค์มุ่งหวังจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนไทย โดยเฉพาะผู้ชายที่จะแสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายเด็กและผู้หญิง โดยปีที่แล้วได้เปิดตัว 10 คำควรพูด และ 10 คำไม่ควรพูดในครอบครัว ส่วนปีนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน จะเปิดตัว 10 ท่าทางควรกระทำ และ 10 ท่าทางไม่ควรกระทำในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางต่อไป


การยุติความรุนแรง โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว จากนั้นวันที่ 25 พฤศจิกายน จะมีการเดินรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ จากลานพระประชาบดี กระทรวง พม. ไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการเดินรณรงค์ในภูมิภาคต่างๆ พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ฝากประชาชนเมื่อพบเห็นความรุนแรง อย่ามองเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องผัวเมีย หรือเรื่องในครอบครัว และอย่านิ่งเฉย แต่ให้แจ้งหน่วยงานเข้าช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และฝากถึงผู้ที่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ว่ากฎหมายในปัจจุบันสามารถเอาผิดได้ หากไปละเมิดสิทธิหรือทำร้ายผู้อื่น แม้กระทั่งกระทำกับคนในครอบครัวก็ตาม

Shares:
QR Code :
QR Code