สคอ. ร่วมมือ สภาวิศวกร หนุน ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต

 

สคอ. ร่วมมือ สภาวิศวกร หนุน ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านวิศวกรรม และเพิ่มศักยภาพของวิศวกรไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทย

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า “สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการฯ ร่วมกับสภาวิศวกร และภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน ท่ามกลางนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี 54 – 63 หน่วยงานระดับท้องถิ่นชุมชน สามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ในขณะที่คนไทยยังต้องสังเวยชีวิตบนถนนถึงวันละ 35 – 50 ราย/วัน ชุมชน อบต. เทศบาล และ อบจ. รวม 33 แห่งทั่วประเทศคือตัวอย่างความสำเร็จ ซึ่งผลงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของท้องถิ่นชุมชนวันนี้ เป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จต่อการเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงมีการดำเนินงานแก้ไขอย่างเป็นระบบ หากทุกตำบลในประเทศดำเนินการเช่นนี้เชื่อว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนไทยมากกว่า 13,000 รายต่อปี น่าจะคลี่คลายไปในที่สุด”

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code