สคอ.รณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ

สคอ.รณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ  thaihealth


สคอ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC


9 ก.ค. 58  ณ โรงเรียนบางกะปิ สายไหม กรุงเทพฯ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC จัดโดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของประชาชนให้เกิดทัศนคติในการปฏิบัติตนตามกฎจราจร มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ ภายใต้คำขวัญ “ ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ผ่าไฟแดง” โดยมี นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกขอบคุณภาคีเครือข่าย และ สคอ. ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว


ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ได้รับความสนใจจากเด็กเรียนร่วมกิจกรรมการในบูธจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นตามพื้นที่กลุ่มเขต โดยเน้นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และจะหมุนเวียนกันไปจนครบทั้ง 6 เขตของกทม.


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code