สคอ. ชวนสื่อภูมิภาคร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


สคอ. ชวนสื่อภูมิภาคป้องกันอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชวนสื่อภูมิภาคทั่วประเทศ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 60


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อมวลชนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนผ่านสื่อ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย นายโปรย สมบัติ นายกสมาคม สนพท. นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกสื่อมวลชน บรรณาธิการ-เจ้าของ นสพ.ภูมิภาค ทั่วประเทศร่วมงาน 100กว่าคน


กิจกรรมในงานมีการมอบทุนการศึกษาบุตร- ธิดา สมาชิก สนพท. มอบโล่ประกาศแก่ผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ ในการประชุมฯ สคอ. โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.ได้ร่วมเชิญชวนสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ลดเร็ว ลดเสี่ยง ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ