สคอ. ขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน

สคอ. ขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน thaihealth


สคอ. ผนึกกำลังเครือข่าย และสื่อภูมิภาค หาทางป้องกันการเจ็บ ตายบนท้องถนน


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และผลักดันให้มีการดำเนินงานเชื่อมประสานกลไกการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ในงานได้จัดเวทีเสวนาเรื่อ“สื่อมวลชนและเครือข่ายจะผลักดันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร” ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ พันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนทพ.) นายคำรณ ชูเดชา ที่ปรึกษาโครงการสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทยร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด และ นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ดำเนินรายการโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 


นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สคอ. ขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน thaihealthจ.ขอนแก่น / ภาคกลาง จ.ชลบุรี และภาคใต้ จ.ตรัง เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนสู่สาธารณะ และร่วมระดมความคิดเห็นให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายจากทั่วประเทศ แล้วยื่นต่อคณะผู้บริหารเพื่อผลักดันและประกาศเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ในการประชุมจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากงาน “พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 3 ปี 2557


นายศิริชัย สุโภชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กล่าวว่า โครงการ“ถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ขับเคลื่อนด้วยชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC) ซึ่งสืบทอดจากนักเรียนรุ่นพี่สู่นักเรียนรุ่นน้อง โดยมีครูและภาคีเครือข่ายที่หนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ด้วยกลยุทธ์ให้ยักษ์ตัวเล็กไล่ยักษ์ตัวใหญ่ คือ 1.ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยทางถนน 2.เผยแพร่ความรู้ ด้านความปลอดภัย 3.การบริการให้เข้าถึงระบบประกันภัย 4. สร้างความร่วมมือของหน่วยงาน ผู้ปกครอง 5. สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชน จากการประเมินพบว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจมีผู้ใหญ่หันมาให้ความสำคัญ คนในพื้นที่มีพฤติกรรมการขับขี่อย่างมีวินัย ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างและขยายภาคีเครือข่ายพื้นที่ดำเนินการไปยังโรงเรียนในสังกัดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ