สคบ.เตรียมจัด สคบ.สัญจร ที่จังหวัดสุรินทร์ 24 มีนาคมนี้


 


นางสุกัญญา สันทัด ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สคบ.สัญจร จังหวัดสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 23– 24 มีนาคม นี้ ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างแท้จริง 


อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สำหรับจัดโครงการ สคบ. สัญจร ที่จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้  จะมีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมร่วมกับคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ อาทิ การตรวจสอบผู้ประพกอบการที่จัดทำฉลากสินค้า  ตรวจสอบการจัดทำโฆษณาเกี่ยวกับการให้ของแถม การเสี่ยงโชคชิงรางวัล  ธุรกิจด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง  เป็นต้น การอภิปราย เรื่อง “บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค” การอภิปราย เรื่อง “การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์” รวมทั้งจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ตอบปัญหา และรับของรางวัล การแสดงจากนักเรียนชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสุรินทร์


 


 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code