ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดตัวแอปพลิเคชันเตือนภัย

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดตัวแอปพลิเคชันเตือนภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน “DPMREPORTER” ซึ่งเป็นอีกช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยรูปแบบใหม่เพื่อสร้างการรับรู้หวังนำไปสู่การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว


นายศุภภิมิตร  เปาริก  ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน“DPMREPORTER”  โดยมีผู้บริหาร ปภ. เจ้าหน้าที่อปพรรวมทั้งภาคีเครือข่ายและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังพร้อม  กล่าวว่า  การพัฒนาและบำรุงรักษาแอพพลิเคชัน DPM REPORTER นั้น ทำขึ้นในโครงการบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชน  สอดคล้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกมิติ  ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังและข่าวสาธารณภัยต่างๆ ไปสู่ประชาชนผ่านระบบ SmartPhone ในลักษณะ Private และ Public Channels ซึ่งนับเป็น A9 สำคัญของการดำเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการนำแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกัน  โดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน  รวมทั้งการนำแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล คือรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนโดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยจะเปิดบริการให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้


สำหรับฟังก์ชั่นการทำงานหลักของ  Application  DPM  REPORTER  ประกอบด้วยฟังก์ชั่นข่าวสาธารณภัย  ฟังก์ชันรายงานข่าว  ฟังก์ชันแผนที่ข่าว  ฟังก์ชันแจ้งเตือนสาธารณภัย  ฟังก์ชันสถิติสาธารณภัย รวบรวมการเกิดสาธารณภัยครอบคลุมตั้งแต่รายปีรายเดือนรายสัปดาห์และรายวัน  โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้การรับ–ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลามากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code